Tại sao quang hợp là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự tồn tại của sinh vật trên Trái đất?

Tại sao quang hợp là điều cực kỳ quan trọng đối với sự sinh tồn của mọi loài sống trên hành tinh Trái đất?


Quang hợp và vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái đất

Quang hợp là quá trình sinh học quan trọng đối với sự tồn tại của phần lớn sự sống trên Trái đất. Đó là cách mà hầu như tất cả năng lượng trong sinh quyển đều được cung cấp cho các sinh vật. Là những sinh vật sản xuất sơ cấp, các sinh vật quang hợp tạo thành cơ sở của lưới thức ăn trên Trái đất và được tiêu thụ trực tiếp hoặc gián tiếp bởi tất cả các dạng sống cao hơn.

Ngoài ra, hầu hết oxy trong khí quyển là do quá trình quang hợp. Nếu quá trình quang hợp ngừng lại, sẽ sớm có rất ít thức ăn hoặc các chất hữu cơ khác trên Trái đất, hầu hết các sinh vật sẽ biến mất, và bầu khí quyển của Trái đất cuối cùng sẽ gần như không còn khí oxy.

Khả năng quang hợp có ở cả sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ. Các ví dụ nổi tiếng nhất là thực vật, vì tất cả, trừ một số rất ít loài ký sinh hoặc dị dưỡng có chứa chất diệp lục và tự sản xuất thức ăn. Tất cả các loại tảo, bao gồm tảo xoắn lớn và tảo cát cực nhỏ, đều là những nhà sản xuất chính quan trọng. Vi khuẩn lam và một số vi khuẩn lưu huỳnh là sinh vật nhân sơ quang hợp, trong đó quá trình quang hợp đã phát triển. Không có loài động vật nào được cho là có khả năng quang hợp độc lập, mặc dù sên biển xanh ngọc lục bảo có thể tạm thời kết hợp lục lạp tảo trong cơ thể để sản xuất thức ăn.

Vì thực vật có thể tự tạo thức ăn thông qua quang hợp nên chúng được gọi là sinh vật tự dưỡng hay sinh vật sản xuất sơ cấp. Chúng là cơ sở của hệ sinh thái vì các sinh vật khác (động vật ăn cỏ) thu được năng lượng bằng cách ăn chúng. Điều đó bao gồm cả chúng ta nữa! Đáng buồn thay, chúng ta không thể sử dụng năng lượng ánh sáng trực tiếp để cung cấp cho nhu cầu của mình. Do đó, chúng ta phụ thuộc vào thực vật để sản xuất oxy và thức ăn.

Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái đất, wowhay.com giải thích Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái đất?

Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái đất?

Quang hợp rất quan trọng đối với sự tồn tại của phần lớn sự sống trên Trái đất. Đó là cách mà hầu như tất cả năng lượng trong sinh quyển đều có sẵn cho các sinh vật. Là những sinh vật sản xuất sơ cấp, các sinh vật quang hợp tạo thành cơ sở của lưới thức ăn trên Trái đất và được tiêu thụ trực tiếp hoặc gián tiếp bởi tất cả các dạng sống cao hơn.


Advertisement

Ngoài ra, hầu hết oxy trong khí quyển là do quá trình quang hợp. Nếu quá trình quang hợp ngừng lại, sẽ sớm có rất ít thức ăn hoặc các chất hữu cơ khác trên Trái đất, hầu hết các sinh vật sẽ biến mất, và bầu khí quyển của Trái đất cuối cùng sẽ gần như không còn khí oxy, wowhay.com chia sẻ.

Những sinh vật nào có thể quang hợp?

Khả năng quang hợp có ở cả sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ . Các ví dụ nổi tiếng nhất là thực vật, vì tất cả, trừ một số rất ít loài ký sinh hoặc dị dưỡng có chứa chất diệp lục và tự sản xuất thức ăn. Tảo là nhóm sinh vật quang hợp nhân thực chiếm ưu thế khác.

Tất cả các loại tảo, bao gồm tảo xoắn lớn và tảo cát cực nhỏ , đều là những nhà sản xuất chính quan trọng. Vi khuẩn lamvà một số vi khuẩn lưu huỳnh là sinh vật nhân sơ quang hợp, trong đó quá trình quang hợp đã phát triển. Không có loài động vật nào được cho là có khả năng quang hợp độc lập, mặc dù sên biển xanh ngọc lục bảo có thể tạm thời kết hợp lục lạp tảo trong cơ thể để sản xuất thức ăn, wowhay.com chia sẻ.


Advertisement

Quang hợp là gì?

Quang hợp là quá trình sinh học trong đó thực vật sử dụng ánh sáng mặt trờinước và carbon dioxide để tạo ra oxy và năng lượng dưới dạng đường đơn như glucose và sucrose. Trong quá trình quang hợp, thực vật hấp thụ khí cacbonic (CO 2 ) và nước (H 2 O) từ không khí và đất. Bên trong nhà máy, nước được chuyển hóa thành oxy và CO 2 thành glucose bằng một quá trình hóa học. Sau đó, cây sẽ thải oxy vào không khí và tích trữ năng lượng trong các phân tử glucose. Sau đó, đường đơn này được chuyển đổi thành các phân tử phức tạp hơn như cellulose , lipid hoặc axit amin, cần thiết cho thực vật phát triển và lớn lên.  

Vì thực vật có thể tự tạo thức ăn thông qua quang hợp nên chúng được gọi là sinh vật tự dưỡng hay sinh vật sản xuất sơ cấp. Chúng là cơ sở của hệ sinh thái vì các sinh vật khác (động vật ăn cỏ) thu được năng lượng bằng cách ăn chúng. Điều đó bao gồm cả chúng tôi nữa! Đáng buồn thay, chúng ta không thể sử dụng năng lượng ánh sáng trực tiếp để cung cấp cho nhu cầu của mình. Do đó, chúng ta phụ thuộc vào thực vật để sản xuất oxy và thức ăn.

 

KẾT LUẬN Tại sao quang hợp là yếu tố quan trọng cho sự tồn tại trên Trái đất?

Bài viết giải thích tại sao quang hợp rất quan trọng đối với sự sống trên Trái đất. Quang hợp là cách mà hầu như tất cả năng lượng trong sinh quyển đều có sẵn cho các sinh vật, là những sinh vật sản xuất sơ cấp, tạo thành cơ sở của lưới thức ăn trên Trái đất và được tiêu thụ trực tiếp hoặc gián tiếp bởi tất cả các dạng sống cao hơn. Hầu hết oxy trong khí quyển cũng là do quá trình quang hợp. Nếu quá trình quang hợp ngừng lại, sẽ sớm có rất ít thức ăn hoặc các chất hữu cơ khác trên Trái đất, các sinh vật sẽ biến mất và bầu khí quyển của Trái đất cuối cùng sẽ gần như không còn khí oxy. Bài viết cũng giới thiệu về quá trình quang hợp và những sinh vật có khả năng quang hợp như thực vật và tảo.